Home > La Tinença > Rogativa de Sant Marquet 2011 Vallibona

Rogativa de Sant Marquet 2011 Vallibona

Sortida de la processóAl voltant d’un centenar de persones van complir com cada primavera a Vallibona amb la Rogativa del 25 d’abril a sant Marc, des de la plaça de sant Antoni fins al prigó de sant Marquet. Aquest any ha estat organitzada per l’Ajuntament de Vallibona, el Col·lectiu Avinsilona i Amics de Vallibona.  Mosén Paco Vives va presidir la rogativa fins arribar al prigonet, on es va celebrar una missa i es va beneir el terme. En acabar es van repartir rotllets, mistela i aiguardent als assistents. Podeu veure un video http://www.youtube.com/watch?v=Me0LSb_75Ns

Campanya pels drets lingüístics