Home > Medi Ambient > Iniciativa denuncia davant Europa els possibles danys ambientals del Projecte Castor

Iniciativa denuncia davant Europa els possibles danys ambientals del Projecte Castor

L’eurodiputat d’Iniciativa, Raül Romeva, ha presentat davant la Comissió de l’UE quatre preguntes sobre possibles noves irregularitats del projecte Castor. Són les que segueixen: El projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural, situat en el t.m. de Vinaròs (Castelló) es qualifica com una activitat “potencialment contaminant”, afectant a més a altres poblacions limítrofes.

L’empresa promotora ESCAL UGS assenyalava en el EIA presentat que “En la fase d’extracció, no obstant açò, el gas conté un alt percentatge de sofre com a conseqüència de les restes de petroli presents en l’emmagatzematge subterrani, per la qual cosa les emissions de SO2 seran més elevades”, i afegint-se que “En el cas dels incineradores no existeix factor d’emissió aplicable” (…/…) les emissions de SO2 seran més elevades del normal per el “arrossegament” de restes de petroli existents en aquest jaciment abandonat.

És evident, doncs, que existeix un impacte potencialment greu per emissió de contaminants a l’atmosfera: Activitat: Potencialment contaminante Tasa de emisión por venteo en la extracción: 25.700 t CO2/año Tasa de emisión de CO2 onshore: Fase de inyección (29.279,3 Ton/año), Fase de extracción (7.773,5 Ton/año) Generación anual residuos peligrosos: 2.000 t, aproximadamente Clasificación: Productor de Residuos Peligrosos Principales contaminantes emitidos: Oxidos de nitrógeno (NOX) Dióxido de azufre (SO2) Dióxido de carbono (CO2) Monóxido de carbono (CO) Partículas (PM) Compuestos orgánicos volátiles (COVs) Compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM).

Els principals contaminants són els processos industrials que impliquen combustió, i que generen diòxid i monòxid de carboni, òxids de nitrogen i sofre, entre altres contaminants. Aquesta activitat, qualificada com “potencialment contaminant” té una taxa d’emissió de venteig de CO2 de 25.700 tones/any, és a dir, “tan sol” d’emissions fugitives de gasos, deixant a part de les emissions contínues derivades del funcionament normal d’aquestes instal·lacions industrials. Entre els contaminants el més significatiu quantitativament és el SO2, causat principalment pel contingut de sofre.

La Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004 sobre responsabilitat mediambiental, en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals, instaura un sistema de responsabilitat objectiva i il·limitada, centrada en la recuperació del degradat, basada en els principis de prevenció i de “QUI CONTAMINA PAGA”.

El principi de responsabilitat s’aplica als danys mediambientals i a les amenaces imminents de tals danys quan es produïsquen per causa d’activitats professionals, quan siga possible establir un vincle causal entre els danys i les activitats que es tracte. Les persones físiques o jurídiques que puguen veure’s adversament afectades per danys ambientals o les organitzacions que el seu objectiu és la protecció del medi ambient podran demanar a les autoritats competents actuar davant situacions que poden produir un dany.

En aquest sentit, el projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural està qualificada com una activitat potencialment contaminant (EIA): En l’art. 27 de la Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004 sobre responsabilitat mediambiental, s’assenyala que “Els Estats membres han de prendre mesures per a animar als operadors a utilitzar assegurances apropiades o altres formes de garantia financera i per a fomentar el desenvolupament d’instruments i mercats de garantia financera, a fi de protegir de forma eficaç les obligacions financeres que estableix la present Directiva.”

Davant açò: Quins mecanismes té la Comissió per a garantir el compliment de la citada Directiva, davant l’elevada emissió de contaminants a l’atmosfera, derivada de l’activitat del projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural? Quines mesures va a adoptar la Comissió sobre aquest tema?

Campanya pels drets lingüístics