Home > Turisme > El Pla Estratègic de Turisme d’Alcalà-Alcossebre aposta per l’oferta de productes fora de temporada

El Pla Estratègic de Turisme d’Alcalà-Alcossebre aposta per l’oferta de productes fora de temporada

plaestrategicturismealcala2016Ja s’ha celebrat la primera jornada de sensibilització i presentació dels avenços del pla amb empresaris de la localitat

El nou Pla Estratègic de Turisme d’Alcalà-Alcossebre contempla com fonamental l’oferta de productes fora de temporada, per tal de desestacionalitzar i afavorir l’arribada de visitants durant tot l’any. Dins de les conclusions extretes en la primera fase d’anàlisi, el pla proposa diferents possibilitats de desenvolupament turístic, com sumar el turisme esportiu o el turisme d’esdeveniments a l’oferta ja existent en turisme de sol i platja i potenciar aspectes que compten amb un clar potencial a la localitat com la gastronomia, la natura o la pràctica nàutica. Els primers passos del pla, que redacta un equip multidisciplinar de la Universitat Jaume I sota la direcció dels professors Diego López Olivares i Lluís Callarisa, han consistit en la recollida de dades mitjançant qüestionaris a empresaris, turistes i agents rellevants i prosseguirà amb la convocatòria de taules de treball. En una segona fase s’abordarà el traçat d’estratègies i accions concretes, mitjançant el diagnòstic emès.

La regidora de Turisme, Alejandra Roca, ha explicat que “l’objectiu que es persegueix amb la redacció d’aquest nou Pla Estratègic de Turisme és analitzar les potencialitats i qüestions a millorar d’Alcalà-Alcossebre per augmentar la competitivitat de la localitat com a destinació turística”. La realitat socioeconòmica del municipi, les seues característiques demogràfiques i dades específiques relatives a l’activitat turística componen el corpus principal del Pla. Per part dels empresaris presents a la primera jornada de sensibilització es va insistir en “la necessitat d’augmentar de manera sostenible la massa hotelera del municipi, per tal d’aconseguir una reactivació econòmica” i es va traslladar a l’equip redactor la seua preocupació sobre “les repercussions negatives que pot tenir per al municipi la paralització de tota l’activitat urbanística a causa de l’aplicació del PATIVEL”.

El Pla Estratègic de Turisme d’Alcalà-Alcossebre té un cost total de 12.000 euros dels quals la Diputació de Castelló aporta 5.000 euros, dins de la convocatòria de l’ens provincial per a aquest tipus de plans de desenvolupament turístic.

Campanya pels drets lingüístics