Home > El Maestrat > El Pla local de prevenció d’incendis d’Alcalà-Alcossebre passa a aprovació definitiva

El Pla local de prevenció d’incendis d’Alcalà-Alcossebre passa a aprovació definitiva

plealcalaxivert2016No s’ha presentat cap al·legació i el ple aprova les correccions proposades per la Conselleria de Medi Ambient

El Pla local de prevenció d’incendis d’Alcalà-Alcossebre quedarà aprovat de forma definitiva en breu, després d’haver transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagen presentat al·legacions i després d’aprovar, en el ple extraordinari celebrat aquest matí, les correccions proposades per la Conselleria de Medi Ambient. Es tracta de puntualitzacions menors sobre denominacions que no afecten al contingut principal del Pla, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, José Colom. El Pla té com a principal objectiu poder afrontar amb garanties la declaració d’un incendi al municipi, plantejant possibles causes i factors de risc i dissenyant accions encaminades a la prevenció i a afavorir conductes de menor risc i de vigilància forestal.

Una de les actuacions més destacades que contempla el Pla és la de preservar la seguretat en les nombroses urbanitzacions i zones habitades molt properes a espais de vegetació ja que la meitat del terme municipal d’Alcalà-Alcossebre és forestal. Per part del consistori ja es realitzen des de l’any 2012 diferents accions de neteja i desbrossament sobre les franges de vegetació annexes a zones habitades ja que “preservar la seguretat dels veïns, al costat del respecte al medi ambient, són els nostres principals objectius”, explica el regidor d’Urbanisme.

Altres de les mesures que inclou el Pla local de prevenció contra incendis són la redacció de plans d’autoprotecció, una nova ordenança municipal i implantar convenis de custòdia per conrear zones abandonades de massa forestal, accions de desbrossament i neteja i creació de tallafocs.

Campanya pels drets lingüístics