Home > El Maestrat > Relleu a la Penya Setrill de Benicarló

Relleu a la Penya Setrill de Benicarló

escurasetrill2017Tenim el goig d’anunciar-vos que des del 31 de març de 2017, el nou President de la Penya, aprovat per unanimitat dels molts socis assistents a l’Assemblea Extraordinària, és Carlos Escura Brau (soci núm. 32).

Campanya pels drets lingüístics