Home > El Maestrat > Benicarló reivindica que la Conselleria d’Obres Públiques cofinance les obres del Pla EDUSI

Benicarló reivindica que la Conselleria d’Obres Públiques cofinance les obres del Pla EDUSI

benicarlonavatur2014L’ajuntament de Benicarló vol que la Conselleria d’Obres Públiques s’implique en el fiançament dels projectes que es portaran a terme en el marc del Pla EDUSI. El Pla, finançat al 50% pels fons FEDER, permetrà que Benicarló es vertebre a través un eix central i un litoral.

L’alcaldessa de Benicarló s’ha reunit este matí a l’Ajuntament amb la consellera d’Obres Públiques, Vertebració del Territori i Habitatge, amb ocasió de la visita que Maria José Salvador ha girat a la Comarca per a comprovar l’estat de la Carretera Benicarló- Càlig després de la finalització dels treballs de millora i seguretat que s’han portat a terme al vial.

Miralles ha aprofitat la visita de la responsable d’Obres Públiques a Benicarló per a presentar-li la bateria de propostes i projectes que perfila l’Ajuntament en el marc de l’estratègia EDUSI (estratègia de desenvolupament urbà sostenible), i sobre tot, per a plantejar la necessitat de que la Conselleria s’implique en el finançament de les obres, subvencionades al 50% pels fons Feder de la Comunitat Europea, dels que la ciutat va resultar beneficiària a Octubre de 2016. El que pretén l’ajuntament és que les obres es financen a tres bandes (Fons Feder-Ajuntament- Conselleria), de manera que es redueixca la càrrega pressupostària que haurà de suportar el municipi.

Miralles ha detallat els treballs que el Consistori vol portar a terme amb càrrec a esta subvenció de la CE que fomenta el desenvolupament de ciutats ecològiques, sostenibles i humanes. L’alcaldessa ha desvelat que els projectes en els que treballa l’ajuntament «contemplen el traçat d’una via verda litoral entre Aiguaoliva i Peníscola, la remodelació integral de l’Avinguda Marqués de Benicarló i part de l’entorn del port per a integrar-los a esta via, un pla de mobilitat i de regeneració del casc antic, i la reconversió del Passeig Ferreres Bretó en zona de vianants». Estos treballs, que seran subvencionats amb 5 milions d’Euros per la Unió Europea, requeriran d’una inversió similar per part de l’Ajuntament. Amb la proposta que es llença a la Conselleria, Miralles vol «reduir l’impacte dels costos dels projectes sobre els pressupostos municipals» i facilitar la realització d’uns canvis urbanístics que «modificaran radicalment l’actual concepte de la ciutat i obriran les portes de Benicarló al futur, vertebrant-lo en un eix central i altre litoral».

Campanya pels drets lingüístics