Home > La Tinença > El Consell treballa amb el Ministeri, Aragó i Catalunya per a tornar el trencalòs a Castelló

El Consell treballa amb el Ministeri, Aragó i Catalunya per a tornar el trencalòs a Castelló

Font: Govern d'Aragó

Font: Govern d’Aragó

La proposta valenciana ha obtingut el recolzament de les administracions implicades després de la recent visita d’estes a la Tinença de Benifassà

Un equip tècnic detallarà mètodes i dates de reintroducció del trencalòs (Gyapaetus barbat-vos) en el Maestrat, així com els detalls sobre noves instal·lacions necessàries, origen i nombre d’exemplars a portar a territori valencià. Així es va acordar per part de les administracions implicades després de la recent visita a la Tinença de Benifassà  de representants del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, tècnics d’Aragó i Catalunya i la Fundació FUNDEM, acompanyats per representants de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L’objecte del recorregut era presentar-los la zona com a candidata per a la reintroducció de  l’espècie a la Comunitat Valenciana i contribuir així a la supervivència de l’espècie. En la visita a la Tinença es van inspeccionar instal·lacions, terrenys i recursos humans disponibles per a fer viable el projecte. La proposta valenciana va obtindre l’aprovació general, la qual cosa va donar pas a la constitució de la comissió tècnica que ha de perfilar els detalls de la volta del vulturid a les muntanyes castellonenques. Els assistents van felicitar a la Generalitat Valenciana per la iniciativa, coincidint en que la posada en marxa del projecte és del major interés per a la recuperació del trencalòs en tota Espanya.

El trencalòs (Gyapaetus barbat-vos) figura com a espècie en perill d’extinció en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. En 2015, la Generalitat Valenciana va encarregar a la Universitat de València (UV) un estudi de viabilitat per al seu reintroducció en el Maestrat. El projecte s’inserix en el Protocol General entre el Ministeri i les comunitats autònomes per a recuperar la distribució històrica d’esta espècie, actualment reclosa en el Pirineu, que la consellera Elena Cebrián va firmar fa un any i al que el Consell es va adherir al juny de 2016.

L’estudi de la UV va ser remés al Ministeri i als governs d’Aragó i Catalunya per a comptar amb la seua col·laboració. Des de llavors s’han realitzat diverses reunions en què la Generalitat Valenciana ha manifestat el seu interés en què el primer assaig de reintroducció es faça en el Maestrat de Castelló, i s’han establit les línies generals del futur projecte.

A Europa, la població més important es troba en ambdós vessants del massís Pirinenc, amb el 85% de les unitats reproductores conegudes de la Unió Europea, i una tendència demogràfica clarament positiva en les últimes dècades.

Esta població està subjecta a diversos factors que podrien condicionar, a curt i mitjà termini, la seua supervivència, com són el seu relativament reduït grandària poblacional, la seua restringida àrea de distribució i la dificultat de l’espècie per a colonitzar nous territoris. La suma d’estos factors la convertixen, a pesar del seu creixement continuat en les últimes dècades, en una població vulnerable. Deuen, per tant, continuar-se i reforçar-se els programes de conservació que s’han aplicat, amb èxit, en el passat i potenciar la col·laboració entre les administracions per a garantir la supervivència del trencalòs.

Campanya pels drets lingüístics