Home > El Maestrat > ​VEÏNS DE BENICARLÓ SOL·LICITEN PEATONALITZAR EL CARRER GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES

​VEÏNS DE BENICARLÓ SOL·LICITEN PEATONALITZAR EL CARRER GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES

veins germanscarrer2017Uns dos-cents ciutadans han sol·licitat de l’Ajuntament la re-urbanització i peatonalització del carrer Germans de les EE.CC. i un tram del carrer Dr. Ferrer.

En el seu escrit denuncien l’estat d’abandó i degradació en què es troba este cèntric carrer del nucli urbà de Benicarló, “amb els seus innumerables clots, els pudents contenidors de fems que originen unes condicions d’insalubritat que afecten les vivendes pròximes, les estretes voreres on no cap una cadira de rodes, unes cloaques d’arreplega d’aigües on acampen les rates, una insuficient il·luminació nocturna, etc”,

Estes són algunes de les raons per la qual han procedit a una ARREPLEGÀ DE SIGNATURES sol·licitant de l’Ajuntament que s’incloga una partida en els Pressupostos Municipals de 2018 destinada a arreglar i peatonalitzar el carrer Germans EE.CC. i el tram més estret del carrer Dr. Ferrer.

Juntament amb les firmes, els veïns han aportat una Memòria que inclou un extens reportatge fotogràfic de la situació actual del carrer. En este document justifiquen la necessitat de la peatonalización basant-se en diversos arguments de pes, entre els que cal destacar el fet de que este vial és pas obligat de vianants que es traslladen des de la zona próxima a la Avgda. Jacinto Benavente fins al Centre Històric, i viceversa.

També argumenten que és un carrer des d’on s’accedix a espais dotacionals de gran afluència de persones, com ara la zona comercial de BENICARLÓ-CENTRO, la sala d’actes de La Salle,  o la Plaça de l’Ajuntament on es disposen diversos serveis públics.

Es constata, a més, que la peatonalitzación afavoriria la potencialitat comercial d’este carrer, on s’ubica un número important de comerços i també entitats socials, com per exemple el Centre Aragonés de Benicarló, o el “Hogar la Salle”

D’altra banda, les comunitats de propietaris dels tres grans aparcaments, l’accés dels quals se situa en este carrer, defenen la peatonalització com una solució a les habituals situacions de perill i dificultat que es genera, avui en día, per l’estretor del carrer ocasionada per la franja de cotxes aparcats.

Una infinitat de raons, per les que “pensem que la nostra proposta és una necessitat per a Benicarló, que l’Equip de Govern municipal no pot ni ha de deixar passar per alt”, han afirmat els veïns afectats.

Campanya pels drets lingüístics