Home > La Tinença > Les Jornades dels Maquis de la Pobla de Benifassà abordaran la relació de maquis i masovers

Les Jornades dels Maquis de la Pobla de Benifassà abordaran la relació de maquis i masovers

maquismasovers2018onadaEl cap de setmana del 12 i 13 de maig les I Jornades dels Maquis de la Tinença acolliran actes de tota mena entorn al fenòmen guerriller a la comarca. Entre ells es troba la presentació del llibre ‘Maquis i masovers’ de Raül González, el proper dissabte 12.

La resistència armada antifranquista va representar el major esforç que hi haguè per enderrocar la dictadura de Franco. Els recursos humans i materials dedicats, incorporats des de l’interior i enviats des de França (especialment pel PCE), pre- tengueren bastir un projecte armat per restaurar la República. Significant tant la consagració del compromís antifranquista d’exiliats o repressaliats com un refugi per escapar de la repressió i per sobreviure, implicà esperances, grans ex- pectatives i enormes i valuoses pèrdues. L’objectiu de la present obra, és efectuar un anàlisi de l’AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), des de l’òptica territorial i del component humà que integrà i col·laborà amb l’Agrupació.

El caràcter i la procedència dels integrants, així com el procés de formació d’aquella resulten essencials per entendre les seves peculiaritats i diferències res- pecte les altres agrupacions armades antifranquistes. Així, a més d’analitzar la seva formació, s’exposen les característiques de l’espai territorial rural, dispers i muntanyós on s’assentà i es nodrí l’Agrupació, plantejant la incidència de la conflictivitat agrària haguda i la complexa relació entre el camperolat i els guer- rillers. Es rescata aquesta gent anònima que integrà l’AGLA, a partir d’un anàlisi exhaustiu de la seva heterogènia composició interna i de les variades trajectòries i perfils dels seus membres. Junt a ells, s’analitza el polièdric paper assumit per la població civil (tant masculina com femenina), particularment masovers, vital en el naixement, consolidació i final de les partides, així com les formes i els efectes d’una repressió antiguerrillera que degollà l’Agrupació i trasbalsà enormement el territori.

Raül González Devís (Castelló de la Plana, 1981) és professor de Geografia i Història i doctor per la Universitat Rovira i Virgili. Especialitzat en la resistència armada antifranquista i en procesos de violència política, les seves línies de re- cerca l’han portat des de la dictadura de Primo de Rivera al franquisme; també ha treballat sobre la didàctica i l’ensenyament de la història, així com en estudis locals i comarcals centrats en les comarques del nord del País Valencià. És autor del llibre Tragèdies Silenciades. Repressió franquista i maquis en les comarques del nord del País Valencià, així com de diferents articles i col·laboracions en obres col·lectives.

CONTACTAR AMB ONADA EDICIONS

Telèfon . . . . . . . . . . 964 47 46 41

ADQUISICIÓ D’EXEMPLARS

www.onadaedicions.com
A la vostra llibreria habitual

Distribuïdores:
· Onada Edicions (Terres de l’Ebre) · Nus de Llibres (Resta de Catalunya,

Illes Balears)
· Gea (País Valencià)

Campanya pels drets lingüístics