Home > EM2019-Opinió > Isa Esbrí denúncia que l’alcalde de Peníscola aprova l’augment de sou de dos funcionaris amb els informes tècnics en contra i en l’últim ple

Isa Esbrí denúncia que l’alcalde de Peníscola aprova l’augment de sou de dos funcionaris amb els informes tècnics en contra i en l’últim ple

isabelesbri2019La portaveu i candidata socialista a l’Ajuntament de Peníscola, Isa Esbrí, ha denunciat l’atreviment de l’alcalde del PP, Andrés Martínez, que en l’últim ple d’aquest mandat ha aprovat “un augment de sou a dos funcionaris, amb informes desfavorables de la interventora i del secretari municipal, perquè l’expedient manca de motivació, no està complet, es beneficia a unes persones sobre unes altres i perquè els sindicats han sol•licitat una modificació generalitzada de la RPT i no solament de dues persones”.

De fet, aquest punt es va aprovar amb l’únic informe favorable del secretari accidental, que a més sosté una posició jurídica diferent a la del secretari municipal titular, i amb l’informe en contra de la Intervenció Municipal perquè “l’expedient no està complet; manca de motivació suficient, perquè una modificació de RPT no es duu a terme a instàncies de part sinó com un instrument de planificació dels recursos humans de l’Ajuntament; perquè en actuar a través de modificacions singulars, es dóna preferència a unes obligacions legals respecte a unes altres que també poden ser-ho; perquè la secretaria accidental canvia el criteri constant i reiterat per la secretaria municipal sobre aquest assumpte; perquè en l’expedient no consta la preceptiva relació valorada i degudament motivada sobre l’increment retributiu, la qual cosa estaria portant a una “decisió arbitrària per mancar de motivació”, i perquè la fitxa que s’adjunta on es relaten les funcions que duu a terme aquesta plaça no es troba subscrita per ningú, mancant de cap valor jurídic”.

A més dels arguments legals, Isa Esbrí ha explicat que el cas encara és més greu perquè aquests dos funcionaris van sol•licitar en 2010 aquesta modificació de la RPT i un augment de sou, argumentant que havien augmentat les seues responsabilitats, “però durant 9 anys Andrés Martínez no ha mogut ni un paper ni ha fet una gestió sobre aquest tema i ara l’aprova amb nocturnitat i traïdoria en l’últim ple”. “Amb aquest tipus de mesures desesperades l’única cosa que demostra l’alcalde del PP és que són conscients que se’ls acaba el temps i per això han de deixar “arreglada” la situació de determinades persones del seu cercle més pròxim”.

Finalment, la candidata socialista ha posat l’accent que el PSOE porta quatre anys defensant els interessos dels treballadors i sol•licitant la modificació de la RPT, davant la passivitat i la indiferència del PP.

Campanya pels drets lingüístics