Home > El Maestrat

El Maestrat

Plàncton. El bloc de Josep Igual

filippodepisis2016

Dimecres, 18 de maig de 2016. Bona dormida. Ni faunes malgirbats ni amenaces abstractes.  Un te gelat i conversa, ahir, amb Oriol Fuster, a la terrassa del parc dels Xiribecs ,un espai sedant, sense trànsit motoritzat, un pulmó verd enmig ...

Leer más »